Naród, który nie przywiązuje dostatecznej wagi do przeszłości, zubaża historię. W dobie wychwalania przez Niemcy żołnierzy Wermachtu, w dobie zakłamywania historii takie miejsca, jak  grób w Janikach koło Goliszowca, jasno pokazują kto był katem a kto ofiarą. W wyniku pacyfikacji wsi Janiki 22 października 1943r zamordowanych zostało 14 osób - głównie dzieci i osoby starsze.

54 Stalowowolska Drużyna Harcerska im. Bronisława Kochana działająca przy PSP nr 11 im. Szarych Szeregów ze sztandarem hufca na zaproszenie organizatorów (które skierowane było do wszystkich środowisk hufca) wzięła udział w uroczystości z okazji 78 rocznicy zbrojnej agresji ZSRR na Polskę.

10 września 2017r. 54 Stalowowolska Drużyna Harcerska im. Bronisława Kochana  działająca przy PSP nr 11 im. Szarych Szeregów wystawiła poczet ze sztandarem naszego Lasowiackiego Hufca ZHP im. Powstańców Styczniowych podczas polowej Mszy św.

Harcerze z 54 Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej im. Bronisława Kochana działającej przy PSP nr 11 im. Szarych Szeregów na wrześniowym biwaku w Szczecynie przygotowali kartki dla Powstańców Warszawskich.

54 Stalowowolska Drużyna Harcerska im. Bronisława Kochana działająca przy PSP nr 11 im. Szarych Szeregów zgłosiła się do Narodowego Czytania "Wesela".

54 SDH im. Bronisława Kochana działająca przy PSP nr 11 im. Szarych Szeregów stawiła się 1 września 2017r na cmentarzu wojennym w Rozwadowie aby oddać cześć obrońcom naszej Ojczyzny.

Dziękuję harcerzom z 54 SDH im. Bronisława Kochana działającej przy PSP nr 11 im. Szarych Szeregów i 4 Szczepu "Feniks", którzy 15 sierpnia 2017r wzieli udział w miejskich obchodach Święta Wojska Polskiego.

17 czerwca 2017r 54 Stalowowolska Drużyna Harcerska im. Bronisława działająca przy PSP nr 11 im. Szarych Szeregów i w Szkole Podstawowej w Szczecynie wzięła udział jednocześnie w dwóch przedsięwzięciach.

11 czerwca 2017r 54 Stalowowolska Drużyna Harcerska im. Bronisława Kochana działająca przy PSP nr 11 im. Szarych Szeregów reprezentowała ze sztandarem Lasowiacki Hufiec na uroczystości w 73. rocznicę bitwy partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu w Lasach Janowskich.

10 czerwca 2017 roku 54 Stalowowolska Drużyna Harcerska im. Bronisława Kochana działająca przy PSP nr 11 im. Szarych Szeregów skorzystała z zaproszenia i wzięła udział w obchodach Stalowowolskiego Dnia Kresowian zorganizowanych przez miejscowy oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni