Stalowa Wola:

4 Szczep „Feniks”:   

41 SGZ „Narnia”                                                                                                                                                                  

14 SGZ „Hakuna Matata”,                                                                                                                                                   

24 SDH „Szekle”                                                                                                                                                                  

42 SDH „Hoksila"                                                                                                                                                               

43 SDHS „Imperatyw”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Szczep „Huragan” :      

11 SDW im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Czarna 11” 

        

54 SDH im. Bronisława Kochana

       

Wola Rzeczycka:

Szczep „Bieszczadnicy”:  

22 GZ „Dzielne Chodaczki”,                                                                                                                                                   

22 DH „Chodaki”,                                                                                                                                                                 

22 DSH „Chodaki” ,

 

Lipa:                               

33 GZ „Nieustraszeni,                                                                                                                                                          

66 DH „Ogniki”                                                                                                                                                                   

99 DW „Indygo”

 

Antoniów:     

4 DH „Granatowa Czwórka”,

 

Pysznica:      

17 WDH „Boanerges”

 

Kłyżów:       

18 WDH

 

Zaklików:   

5 Szczep "Brzask":

15 Gromada Zuchowa "Łowcy Przygód"

25 Gromada Zuchowa "Poszukiwacze skarbów"                                                                                                                                                       

35 Drużyna Harcerska                                                                                                                                                         

45 Drużyna Harcerska                                                                                                                                                         

55 Drużyna Harcerska                                                                                                                                                         

65  Drużyna Starszoharcerska

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni