„Można odejść na zawsze, by stale być blisko"
ks. Jan Twardowski