HKR: przew. phm. Ireneusz Wicik;

                   hm. Jerzy Jakimów HR

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni