HKR: przew. phm. Ireneusz Wicik;

                 hm. Dorota Nieznalska;

                 hm. Jerzy Jakimów HR

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni