Dyżury w siedzibie komendy hufca:    - poniedziałek w godz. 18:00 – 20:00

                                                         

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni