Decyzją nowej Komendy Hufca postanowiono zrezygnować z dyżurów w siedzibie komendy hufca. Nowa komenda stawia na swoją mobilność i dostępność dla potrzeb środowisk hufca. 

                                                         

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni