Skład komendy hufca: - Komendant phm. Zbigniew Partyka,

                                   - Skarbnik pwd. Joanna Kowalska,

                                   - Członek komendy phm. Bogdan Strzelecki

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni