54 Stalowowolska Drużyna Harcerska im. Bronisława Kochana działająca przy PSP nr 11 im. Szarych Szeregów zgłosiła się do Narodowego Czytania "Wesela".

Akcję przeprowadziła wspólnie z Parafialnym Klubem Seniora działającym przy kościele pw. Trójcy Św. w Stalowej Woli. Fragment dramatu czytał również Przewodniczący Światowego Związku Sybiraków Koło Stalowa Wola p. Zbigniew Paszkiewicz. Podziękowania należą się proboszczowi w/wymienionej parafi za udostepnienie salki teatralnej na ten cel. W dobie komunikowania się SMSami wyrazami skróconymi, bez polskich znaków to inicjatywa warta docenienia. Harcerze wykorzystali w przedsięwzięciu rekwizyty za których wypżyczenie składają podziękowanie Dyrektorowi MDK. Komendant hufca.

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni