54 SDH im. Bronisława Kochana działająca przy PSP nr 11 im. Szarych Szeregów stawiła się 1 września 2017r na cmentarzu wojennym w Rozwadowie aby oddać cześć obrońcom naszej Ojczyzny.

Na apelu przy pomniku Żołnierzy Września 1939r., gdzie informacje historyczne przeplatane były wierszami i piosenką głos zabrał Przedodniczący Rady Miasta St. Woli Pan Stanisław Sobieraj a następnie wspólnie z Radnym Panem Grzegorzem Męcińskim złożył wiązankę. Następnie harcerze przeszli do grobu ppor. Bronisława Kochana - patrona drużyny, na krótką modlitwę. Z cmentarza przeszli na Mszę św. do kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Bardzo dziękuję Panom Sobierajowi i Męcińskiemu za dostrzeżenie harcerskich starań w zakresie wychowania patriotycznego młodego pokolenia i podniesienie rangi zorganizowanej uroczystości. Komendant hufca.

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni