10 czerwca 2017 roku 54 Stalowowolska Drużyna Harcerska im. Bronisława Kochana działająca przy PSP nr 11 im. Szarych Szeregów skorzystała z zaproszenia i wzięła udział w obchodach Stalowowolskiego Dnia Kresowian zorganizowanych przez miejscowy oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.

Mszę św. w kościele św. Floriana w Stalowej Woli sprawował ks. Jan Kozioł. Następnie w Spółdzielczym Domu Kultury wykład pt. „Kresowa Atlantyda” wygłosił prof. Stanisław Nicieja, po nim głos zabrał Janusz Paluch pochodzący z Rozwadowa. Zwieńczeniem uroczystości był występ aktora Wojciecha Habeli, który zaprezentował program zatytułowany „Lwowskie krajobrazy serdeczne”. Podczas homilii ks. Kozioł a także później prof. Nicieja podkreślali, że skauting w Polsce miał początki właśnie we Lwowie. Obaj przypominali bohaterstwo Orląt Lwowskich. To była wyjątkowa lekcja historii. Komendant hufca

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni