54 Stalowowolska Drużyna Harcerska im. Bronisława Kochana działająca przy PSP nr 11 im. Szarych Szeregów wzięła udział w akcji „Paczka a dla bohatera” zainicjowanej przez st. sierż. rez. Tomasza Sawickiego ze Szczecina.

W/wymieniony od siedmiu lat przygotowuje wraz z wolontariuszami paczki dla kombatantów II wojny światowej i walczących po 1945 roku aby Ich uhonorować ale też co ważniejsze aby się z Nimi spotkać i poznać tych niezwykłych ludzi. W ubiegłym roku, w ramach zainicjowanej przez niego akcji „Paczka dla bohatera” obdarowano ponad 1300 osób. Akcja ta ma zasięg ogólnopolski. Wolontariusze, którzy działają w 40 miastach, nie tylko dostarczają weteranom artykuły pierwszej potrzeby, ale pomagają także w zakupie aparatów słuchowych, łóżek rehabilitacyjnych czy opału. Przed Bożym Narodzeniem 2016 do akcji włączyła się również Stalowa Wola za sprawą p. Doroty Baran – nauczycielki z CKU – koordynatorki akcji. Właśnie nauczyciele i uczniowie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli pierwsi zaczęli gromadzić dary. Darami wsparło akcję również Stowarzyszenie „Dobro Powraca”. Tak jak na Boże Narodzenie, Dzień Kobiet tak i teraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „ Nadzieja” w Stalowej Woli wykonały piękne stroiki na stół Wielkanocny pod okiem pani Marty Sroczyńskiej. Wewnątrz wielkanocnej paczki znalazły się kartki z życzeniami wykonane w Antoniowie na Kursie Zastępowych przez harcerzy ZHP ze Stalowej Woli, Antoniowa, Szczecyna, Kłyżowa i Liśnika Dużego. 54 SDH podjęła się rozwożenia paczek. Podczas spotkań nie obyło się bez wzruszeń, pięknego uśmiechu, serdeczności i cudownych lekcji żywej, namacalnej historii opowiedzianej pięknym polskim językiem. Tych spotkań nasi Bohaterowie potrzebują bardziej niż paczek. 9 i 10 kwietnia 2017r.  paczki „wielkanocne” trafiły do naszych 8 Bohaterów. Honorowymi Patronami akcji są: Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezes Agencji Mienia Wojskowego. Komendant hufca phm. Zbigniew Partyka

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni