Druh hm. Tadeusz Zipser odszedł na wieczną wartę.

W sobotę 4 marca 2017r. po Mszy św. w kościele pw. Trójcy św. towarzyszyliśmy ze sztandarem hufca i szczepu "Watra" Druhowi hm.  Tadeuszowi w ostatniej drodze. Piękne słowa na koniec Mszy św. o Druhu Tadeuszu wypowiedział hm. Mariusz Kowalik. Dh Tadeusz zasłużył się działalnością dla Poczty Harcerskiej. Dziękujemy Ci Druhu za Twoją życiową pasję.

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni