Dziękuję harcerzom obecnym na obchodach 154 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Dziękuję przede wszystkim za to, że rozumieją jakie znaczenie ma patron hufca i że udział w takiej uroczystości to obowiązek.W dniu 21 stycznia 2017r w Rozwadowie na uroczystości uczestniczyli : Pan Stanisław Sobieraj Przewodniczący Rady Miejskiej– reprezentujący Władze Miasta oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń: ZHR, ZOR, Strzelec, Sokół, Kedyw, Partyzant a także mieszkańcy. Po okolicznościowym Apelu na rozwadowskim cmentarzu, złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy uczestnicy przeszli do klasztoru na Mszę św. Po Mszy św. chętni wzięli udział w nocnym II Rozwadowskim Marszu Pamięci do Zaleszan na mogiły Powstańców Styczniowych. Dziękuję Panu Witoldowi Adamskiemu z Fundacji „Przywróćmy Pamięć” za zainicjowanie tej uroczystości i za umożliwienie nam uczestnictwa w niej. Natomiast , jak co roku w pierwszy poniedziałek po rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - tym razem 23 stycznia odbyła się Msza św. w Radomyślu nad Sanem, w której uczestniczyli ze sztandarem hufca harcerze z 54 SDH im. Bronisława Kochana. Chwała Bohaterom! Komendant hufca, phm. Zbigniew Partyka

                                                                                 

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni