54 SDH ZHP im Bronisława Kochana działająca przy PSP nr 11 im. Szarych Szeregów zorganizowała półkolonię dla kilkunastu dzieci.

Dzięki przychylności m.in. piekarni "Pyzara", WITU, Społem możliwe było za niewielkie pieniądze zapewnienie uczestnikom w drugim tygodniu ferii (23 -27.01.) ciekawych zajęć, spotkań i warsztatów. Odwiedzono Komendę Powiatowej Straży Pożarnej, Muzeum Regionalne, Nadleśnictwo Rozwadów, WITU a także udano się na trening do Klubu KAITO. W harcówce 54 SDH gościli przedstawiciele MONAR-u, Policji oraz stalowowolska podróżniczka. Nad całą „trzódką” czuwali rodzice harcerza i zucha - p. Dorota Baran i p. Katarzyna Felczak. Wyrazy podziękowania należą się przede wszystkim Dyrektorowi ZSO nr 2 - Panu mgr Markowi Czoporowi i Pani mgr Czesławie Krystkowiak za okazywaną pomoc 54 SDH na każdym kroku. Przez te pięć dni dzieci zdobyły wiele ciekawych informacji. Komendant hufca, phm. Zbigniew Partyka

                                                                                 

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni