54 SDH ZHP im Bronisława Kochana zorganizowała półkolonię dla kilkunastu dzieci.

Dzięki przychylności m.in. piekarni "Pyzara", WITU, Społem możliwe było za niewielkie pieniądze zapewnienie uczestnikom w drugim tygodniu ferii (23 -27.01.) ciekawych zajęć, spotkań i warsztatów. Odwiedzono Komendę Powiatowej Straży Pożarnej, Muzeum Regionalne, Nadleśnictwo Rozwadów, WITU a także udano się na trening do Klubu KAITO. W harcówce 54 SDH gościli przedstawiciele MONAR-u, Policji oraz stalowowolska podróżniczka. Nad całą „trzódką” czuwali rodzice harcerza i zucha - p. Dorota Baran i p. Katarzyna Felczak. Wyrazy podziękowania należą się przede wszystkim Dyrektorowi ZSO nr 2 - Panu mgr Markowi Czoporowi i Pani mgr Czesławie Krystkowiak za okazywaną pomoc 54 SDH na każdym kroku. Przez te pięć dni dzieci zdobyły wiele ciekawych informacji. Komendant hufca, phm. Zbigniew Partyka

                                                                                 

Wspierają Nas | Sponsorzy, Patroni